Moholy fotópedagógiája (PhD)

Moholy-Nagy László: A Menny és a Föld között, 1925

 

A fotográfia mint a művészi kommunikáció médiuma Moholy-Nagy László optico-pedagógiai rendszerében 
PhD-disszertáció, 2013

„A kommunikáció csodája végtelen variációjában rejlik. Egy kreatív fényképésznek (…) hasznosítani kell a fényképészeti eszközök lehetőségeiből kinőtt meglepetések kifejezőerejét.”
(Moholy-Nagy László: Látás mozgásban, 198.)

Könyvemben a huszadik század egyik legjelentősebb avantgárd művésze, művészeti írója és művészetpedagógusa: Moholy-Nagy László fotóról vallott nézeteit mutatom be, mégpedig egy speciális nézőpontból. Moholy írásait és a szakirodalom fotós vonatkozásait kutatva ugyanis mindenekelőtt arra voltam kiváncsi, hogy mindaz, amit Moholy a fotóról mond, s ami végül egy sajátos fotófelfogássá áll össze, hogyan helyezhető el a fotográfia elméleti kérdéseiről zajló diskurzusban…
Letöltés…

Levélváltás Miltényi Tiborral a Moholy-könyvemről
2013 február
Tovább…