Fotótörténet

Ebbe a blokkba azokat az írásaimat gyűjtöttem össze, amelyek témája az egyetemes és magyar fotográfia, illetve – ami nem ugyanaz! – fotóművészet története. Az első írás e témakör egy 2002 körüli kéziratos, meglehetősen részletes vázlata, mely azokhoz a felhorgadásaimhoz tartozik, amikről azt reméltem: ezek révén sikerülhet fotó szakot (vagy legalább szakirányt) varázsolni a Képzőre. Az elképzelt oktatási programnak értelemszerűen része lett volna a fotográfia/fotóművészet története is: ennek a vázlatáról van szó.

Az elképzelésből, tudjuk, végül úgyszólván semmi nem valósult meg ugyan, de azért mégsem veszett teljesen kárba az ebbe feccölt ingyenmunkám: ez a vázlat lett az „őstojása” a Beszélőben közölt fotótörténeti témájú tanulmányaimnak csakúgy, mint néhány cikkemnek és a fotóelmélekről szóló könyvem első két fejezetének (Alapfogalmak; Fotóművészeti látásmódok).

Két okból adom most közre ezt a vázlatot: egyrészt azért, mert korántsem minden részét használtam föl a későbbiekben, másrészt meg így világosan látszanak az egyes témakörök összefüggései – akár megírtam őket, akár nem. Az olvasót azonban arra kérem: a tények, évszámok, egyéb információk fölhasználása tekintetében különös óvatossággal járjon el! Végül is egy 17 éve született szövegről van szó!

A megjelent írásaim mellett közreadok továbbá két levélváltást is: az egyikben Beke Lászlóval, a másikban Miltényi Tiborral vitatkozom a 20. századi fotótörténet alapkérdéseiről. Szerintem mindkét csörte elég tanulságos, úgyhogy: jó olvasást kívánok hozzájuk – és persze a többi íráshoz is!


A fotóművészet története és előtörténete (Vázlat)
Kézirat, 2002 körül
Tovább…

Meghatározások
A fotóművészet megszületése
Beszélő, 2002. június
Tovább…

Fotográfiai látásmódok
A 20. század első felének modernista fotóművészete
Beszélő, 2002. július–augusztus
Tovább…

Levélváltás Beke Lászlóval
2002. július
Beszélő, 2002. július–augusztus
Tovább…

A magyar paradoxon
Beszélő, 2002. november
Tovább…

Levélváltás Miltényi Tiborral a piktorializmusról
2013. február
Tovább…

Intim megvilágításban
Fotótörténeti kiállítás Howard Greenberg fényképgyűjteményéből a Mai Manó Házban
maimano.hu, 2013. szeptember
Tovább…